Säkerhetskommunikation

Målet för säkerhetskommunikationen är att människor och samfund på egen hand i sin egen miljö klarar av att förebygga bränder och andra olyckor i sin dagliga verksamhet. I första hand är det var och en själv som har ansvar för att sköta om egen säkerhet och säkerheten i närmiljön.


Räddningsverket riktar upplysning och rådgivning (säkerhetskommunikation) på basis av riskbedömning och årsplanering. Säkerhetskommunikation görs även i form av egenkontroll och i samband med tillsyn.

 

Utbildning

Österbottens räddningsverk producerar avgiftsfri säkerhetsutbildning till målgrupper som räddningsverket bestämt. Målgrupper år 2023:

  • Förskolebarn
  • Fjärdeklassister
  • Åttondeklassister
  • Studerande på andra stadiet
  • Aktörer som arbetar med specialgrupper och barn.

Specialgrupper är bl.a. invandrare, åldringar, personer med intellektuell funktionsnedsättning och rehabilitering av mental hälsa och missbrukare.
I mån av möjlighet erbjuds även utbildning för allmännyttiga föreningar och sammanslutningar och husbolag.
Om ditt ärende berör utbildning för andra målgrupper än de som nämndes ovan kan du sända ett meddelande till adressen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi.

Kampanjer

Förutom sedvanliga upplysnings- och rådgivningstillställningar deltar räddningsverket även i brandsäkerhetskampanjer och kampanjer i anslutning till säkerhetssamarbete. Sådana är bl.a. 112-dagen, En dag på brandstationen och NouHätä!-kampanjen. Vid dessa stora upplysningstillställningar eftersträvar vi att göra människor mer säkerhetsmedvetna.