Auditering av egen beredskap

Auditeringsmodellen för egen beredskap är avsedd både för räddningsmyndigheter att utföra auditerande brandsyn och att användas av organisationer som utvecklingsverktyg för säkerhet och egen beredskap.

Österbottens räddningsverk utför periodiska brandsyner enligt modellen i fråga. Auditeringen genomförs i objektet tillsammans med kundens representant.

Auditeringsmodellen för egen beredskap får fritt utnyttjas för att utveckla säkerheten och egen beredskap i den egna organisationen. Med modellen är det möjligt att identifiera brister i verksamheten och utföra kontroll på egen hand.