Tillfällig inkvartering

Med tillfällig inkvartering avses kortvarig inkvartering i utrymmen som inte är godkända för övernattnings- eller inkvarteringsanvändning enligt det bygglov som är i kraft. Tillfällig inkvartering i sådana utrymmen är möjlig om säkerhetsarrangemangen för inkvarteringen har genomförts enligt denna anvisning och den lokala räddningsmyndigheten har godkänt utrymmena i fråga för tillfällig inkvartering.

När man inkvarterar personer till exempel i skolornas klassrum, daghem, idrottshallar, ungdomsutrymmen eller ungdomsföreningshus, det vill säga utrymmen som inte är planerade för inkvartering, ska förutsättningarna för inkvarteringen genomgås tillsammans med fastighetsägaren och den lokala räddningsmyndigheten.

Tillfällig inkvartering anses vara till exempel tillfällig inkvartering för allmänna tillställningar som varar i en vecka. Regelbunden eller mer stadigvarande inkvartering än den som nämndes ovan kan tolkas som inkvarteringsrörelse. Byggnadstillsynsmyndigheten avgör med stöd av 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) om den tillfälliga inkvarteringen möjligen behöver bygglov. 

Ifall person- och brandsäkerheten i den tillfälliga inkvarteringen inte kan garanteras har räddningsmyndigheten rätt att förbjuda verksamheten eller kräva ytterligare åtgärder av arrangören för att förebygga olyckor och förbättra säkerhetsarrangemangen. Räddningsmyndigheten kan också i enskilda fall bevilja undantag på kraven i den här anvisningen.

Arrangören av inkvarteringen ska meddela räddningsverket om den tillfälliga inkvarteringen
minst 14 dygn före den tänkta tillfälliga inkvarteringen börjar.