Tillträde till vind

I byggnader av P3-klass utformar bostadsutrymmen och vinden tillsammans en brandcell, eftersom vindsbjälklaget inte har krav på sektionering.
Tillträde till vinden sker via en s.k. manlucka (600 mm x 600 mm) som vanligen placeras i husgaveln eller på taket. Alternativt kan tillträde ordnas inre vägen (mellanbjälklagslucka).

I serviceluckor som normalt är stängda behövs inte stängningsanordning. En sektionerande eller uppdelande lucka förses med skylt som uppmanar att stänga den.
Med tanke på räddningsverksamheten i Österbottens räddningsverk rekommenderas en taklucka i första hand.

 

 

Mera info:

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017

Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader 1007/2017

 

Dokument:

pdf
Tillträde till vind   pdf | 1,2 MB