Rökventilation

Rökventilationens syfte är att säkra att människor kan rädda sig genom att hålla utrymingsvägar rökfria, underlätta räddningspersonalens räddnings- och släckningsarbete och minska brandskadorna som röken orsakar. För en byggnad skall planeras och utformas tillräcklig möjlighet till rökventilation som är ändamålsenlig för byggnadens olika utrymmen (Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017).

 

Material

Tukes: Rökventilationsanläggningar

 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto: RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito