Eldstäder

 

Eldstaden planeras och uppförs så, att den fullgör de uppgifter som avsetts för den och dess användning inte föranleder brand- och explosionsfara. För eldstad reserveras tillräckligt ut med beaktande av det utrymme som själva eldstaden kräver samt de utrymme som eldstadens skyddsavstånd och användningen och underhållet kräver.

 

Anvisningar för eldstäder som är murade på plats finns i Finlands byggbestämmelsesaming del E8

Fabrikstillverkade eldstäder är CE-godkända och monteras enligt tillverkarens anvisningar. Man bör alltid försäkra sig att produktens är lämplig för den tänkta användningen.

 

Det område som skyddas framför förbränningskamrar av eldstäder med ugnslucka utsträcks minst 100 mm på bägge sidorna om luckan samt minst 400 mm framför den.

Det område som skyddas vid öppna eldstäder utsträcks minst 150 mm på sidorna om eldstadsöppningen och 750 mm framför den räknat från förbränningskammarens framkant.

Ifall förbränningskammarens djup är minst 750 mm eller minst 50 mm högt hinder finns i kanten av förbränningskammaren, är 600 mm tillräckligt som mått på det område som skyddas framför förbränningskammaren.

 

Bastuugnars skyddsavstånd till brännbara material

OBS! CE-godkända bastukaminer installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Enkla skydd kan göras av minst 7 mm tjock obrännbar cementskiva förstärkt med fiber eller av minst 1 mm tjock, rostfri metallplåt, som fastsätts tillräckligt tätt. En ventilationsspalt på minst 30 mm lämnas mellan den yta som skyddas och skivan eller plåten.

 55 mm murning, som öppen i kanterna och minst 30 mm loss från den yta som skyddas, motsvarar enkelt lätt skydd. 120 mm murning som på enahanda sätt är loss från
den yta som skyddas motsvarar dubbelt lätt skydd.