Brandklasser

Klassificering

Det finns följande brandklassificeringssystem: Klassificering av byggnadsdelar med avseende på brandmotstånd och Klassificering av byggnadsvaror med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan.

Alla EU-länder måste se till att brandsäkerheten fungerar på eget område. Detta tas hand om med nationella brandbestämmelser som också har en nationell säkerhetsnivå. En viktig grund för användningen av gemensamma klassificeringssystem är friare marknad. 

 

Godkännandet

Produkter, byggvaror och byggnadsdelar konstateras enligt byggbestämmelser antingen med 

  • CE- märkning
  • Miljöministeriets typgodkännande STF
  • Anvisningarna
  • Säkerställda instruktioner
  • Byggnadsplatsspecifik godkännande av byggkontrollant

 

Byggprodukter

Enligt det nya europeiska klassificeringssystem delas byggprodukter i sju olika huvudklasser som beskrivs med A1, A2, B, C, D, E och F. Klass A1 omfattar komponenter som inte alls deltar i brand och klass- F uppfyller antingen inte kraven på klass- E eller dess brandegenskaper är inte kända.

Förutom huvudklasser A1-F används ytterligare egenskaper med avseende på rök­bildning som s1, s2 och s3 och brinnande droppar visas med under­klassificeringen d0, d1 och d2.

 

Byggnadsdelar

Bärande och sektionerande byggnadsdelar indelas i klasser beroende på hur de motstår brand.

Kraven som ställs på byggnadsdelar beskrivs med följande beteckningar:
R bärförmåga,
E integritet,
I isolering.

Brandmotståndstiden i minuter anges efter beteckningarna R, REI, RE, EI, E med ett av följande tal: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 eller 240.

Beteckningen kan kompletteras med beteckningen M slaghållfasthet i brandsituation.

 

Brandklasser för några byggprodukter

Nedan finns exempel för byggprodukter och deras klasser.

A1-klass
Stenmaterial
Stål
Hård skiva
Aluminium
Glas
A2-s1,d0 eller B-s1,d0
Gipsskiva
Bergull
Glasull
Högtryckslaminat IKI- FA
C-s2, d1
lkydspaklad spånskiva
Högtryckslaminat IKI
Spånskiva med melaminyta
Papperstapet med gipsskiva
D-s2, d2
Byggnadsvirke
Fiberskiva
Faner 3mm
E-s1,d0
Lacerat trä
Porös träfiberskiva
F
Plast
Papper