Brandceller

Enligt Finlands byggbestämmelsesamling skall en byggnad indelas i brandceller. Till exempel varje lägenhet i ett höghus omfattar en egen brandcell. Syftet med brandceller är att begränsa spridningen av brand och rök från en brandcell till en annan.

 

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017 presenterar tre olika sektioneringstyper:

  • Våningssektionering
  • Brukssektionering
  • Arealsektionering

 

 För byggare av egnahemshus

Alla lägenheter och utrymmen som har olika bruksändamål brandsektioneras, såsom pannrum, garage, stora lager och källare.

brandsektionbostad

 
Småhus på samma tomt

Byggnaderna ihopbyggda; Väggen mellan byggnaderna skall brandsektioneras EI-30, sektioneringen skall utföras till vattentak.

Byggnadernas avstånd 0-4m; Byggnadernas yttervägg EI 30. På det andra huset ställs inga krav om ett av husens brandsektionering är planerad för brand från båda sidorna. Vanliga fönster tillåts inte. Om fönster byggs i klass E 15 med t.ex. trådglas, glastegel eller klart brandglas, får i väggen byggas högst 2m² stora fasta fönster då avståndet mellan väggarna är över 1,5 m.

Byggnadernas avstånd 4-8m; Byggnadernas yttervägg EI 30. På det andra huset ställs inga krav om ett av husens brandsektionering är planerad för brand från båda sidorna. 5 st högst 0,2 m² stora vanliga öppningsbara fönster är tillåtna. I väggen får monteras ett obegränsat antal högst 2m² stora fasta fönster, om fönster byggs i klass E 15 med tex. trådglas, glastegel eller klart brandglas.

Byggnadernas avstånd över 8 m; inga krav.

 

Småhus på olika tomter  

Byggnaderna ihopbyggda; Brandmur EI-M 60.

Byggnadernas avstånd 0-4m; Den ena byggnadens yttervägg byggs som brandmur EI-M 60. På det andra huset ställs inga krav om brandmuren är planerad för brand från båda sidorna. Vanliga fönster tillåts inte. Om fönster byggs i klass E 60 med t.ex. glastegel eller klart brandglas, får i väggen byggas högst 2m² stora fasta fönster då avståndet till tomtgränsen är över 1,5 m. Då isolerande brandglas (EI 60) används, finns ingen avståndsbegränsning.

Byggnadernas avstånd 4-8m; Båda byggnadernas ytterväggar EI 30. 5st högst 0.2m² stora vanliga öppningsbara fönster tillåts. I väggen får monteras ett obegränsat antal högst 2m² stora fasta fönster, om fönstren byggs i klass E 30 med tex. trådglas, glastegel eller klart brandglas.

Byggnadernas avstånd över 8 m; inga krav.

raken palo seina

 

Exempel på EI 30 -klass brandsektionering mot brand inifrån.
(Bild: Pientalon paloturvallisuuden suunnitteluopas, Rahikainen J.)