Brandceller

Enligt Finlands byggbestämmelsesamling skall en byggnad indelas i brandceller. Till exempel varje lägenhet i ett höghus omfattar en egen brandcell. Syftet med brandceller är att begränsa spridningen av brand och rök från en brandcell till en annan.

 

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017 presenterar tre olika sektioneringstyper:

  • Våningssektionering
  • Brukssektionering
  • Arealsektionering

 

För byggare av egnahemshus

Byggnadstillsynsmyndigheternas gemensamma anvisningar - Brandkort för småhus

Alla lägenheter och utrymmen som har olika bruksändamål brandsektioneras, såsom pannrum, garage, stora lager och källare.

brandsektionbostad