Oljeuppvärming

En oljecisterns säkra livslängd kan variera mellan 10 till 40 år, beroende på noggrannheten under installeringsarbetet, förhållanden i marken, mängden vatten och bottenslam och cisternens tekniska egenskaper.

I viktiga grundvattenområden måste oljecistern besiktas första gång 10 år efter ibruktagandet och efter detta på bestämda tidpunkter. Ett protokoll skall uppsättas och en kopia av det skickas till räddningsmyndighet. Periodisk besiktning av cisterner får utföras endast av en verksamhetsidkare som av Säkerhets- och kemikalieverket har bedömts vara behörig för detta.
Godkända granskningsaffärer (Tukes register)

 

Oljeeldningsaggregat

Oljeeldningsaggregat (cistern under 200 m3) skall besiktas av räddningsmyndighet i samband med ibruktagandet eller ifall det har gjorts väsentliga förändringar i den gamla olje- eldningsaggregaten. Oväsentliga förändringar är t. ex

  • ökning i volymen av cistern
  • ny cistern
  • nya rör
  • oljebrännare med större effekt eller antalet oljebrännare ökar.

 

Installationsföretaget ger en skriftlig garanti för arbetet både för arbetsgivaren och räddningsmyndighet. Alla installations- och servicefirmor hittar du från Öljyalan Palvelukeskus Oy:s sidor (endast på finska).

Se också Öljy- ja biopolttoaineala ry:s sidor (på finska eller engelska).