Lantbruk

Även inom lantbruk används idag en stor del olika kemikalier. Typiska olyckor på lantbruk har varit läckage i bränslecisterner ovan jord och befintliga lagercisterner. Farmarcisternerna förorsakade enligt Varo-registret under åren 2001-2009 sammanlagt 152 olyckor i hela Finland.

Nedan finns guide för farmarcisterner, kemikalieguide för lantbruk (endast finska) och ammoniumnitratguide.