Explosiva ämnen och fyrverkeripjäser

Sprängämnen används i gruvarbetet och inom jordbyggnadsarbeten för bergsprängning. Även fyrverkeripjäser, nödraketer och patroner som används i skjutvapen räknas som explosiva ämnen.

Felaktigt bruk av fyrverkeripjäser kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom för den som använder dem själv eller  för utomstående. Därför är det viktigt att man alltid följer bruksanvisningar som medföljer produkten.

Användning av fyrverkeripjäser under andra tider än vid årsskiftet skall anmälas till räddningsmyndighet enligt Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) 63 §. Du kan göra anmälan med blanketten som finns på denna sida.

 

Försäljning av fyrverkeripjäser

Vid upplagring av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av farlighetsklass 1.4 i samband med handel skall en anmälan lämnas till räddningsmyndighet senast en månad innan handeln
och upplagringen i samband därmed inleds. Anmälan görs en gång och den behöver inte göras på nytt i fall likadan verksamhet fortsätter varje år.

Inom Österbottens räddningsverks område är det förbjudet att använda fyrverkeri i Kristinestads, Kaskös, Vasas och Nykarlebys centrum område.

 

Förordningar om upplagring

Farlighetsklass av pyrotekniska varor påverkar kraven på upplagringen. Ett försäljningsställes lager räknas som ett i butiksrummet beläget upplag, där man samtidigt får upplagra maximalt 50 kg (netto) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter.

I upplag som är belägna i butiksbyggnad annorstädes än i butiksrum får man samtidigt upplagra maximalt 100 kg (netto) fyrverkeripjäser. I förordningar finns inga begräsningar på farlighetsklassen för de produkter som förvaras i dessa utrymmen.

I containerupplagsmagasin på gårdspla¬nen utanför en butiksbyggnad får man upplagra maximalt 500 kg (netto) pyrotekniska varor av farlighetsklass 1.4. Genom  specialarrangemang kan också en containerupplagsmagasin på gårdsplanen utanför en butiksbyggnad vara et säkert lagringsutrymme för pyrotekniska varor av farlighetsklass 1.3.

 

Mera info

Mera info finns på Tukes hemsidor om fyrverkeripjäser och i Tukes guide för fyrverkeripjäser.