Servicenivå 2018 - 2019

Enligt räddningslagen 379/2011 asnvarar det lokala räddningsväsendet för räddningsväsendets servicenivå, för att räddningsverkets verksamhet och sotningstjänster ordnas på behörigt sätt och för andra uppgifter som åläggs det i denna lag.