Servicenivå 2021 - 2024

Enligt räddningslagen 379/2011 asnvarar det lokala räddningsväsendet för räddningsväsendets servicenivå, för att räddningsverkets verksamhet ordnas på behörigt sätt och för andra uppgifter som åläggs det i denna lag.