Rekrytering

 

Öppen ansökan

Du kan anmäla dig som arbetssökande med bifogad blankett. Din ansökan är ikraft ett år.

Genom öppen ansökan kan man inte söka tjänster och befattningar som är offentligt ledigförklarade. Tjänster och befattningar som är offentligt ledigförklarade kan sökas via kommunrekryteringen, ”kuntarekry” https://www.kuntarekry.fi

 

Tack för ditt intresse! 

 

Jobbansökan

 

Öppen ansökan: pohjanmaanpelastuslaitos@vaasa.fi

 

Öppna arbetsplatser:

Brandsynsingenjör, anonym rekrytering

 

Kuntarekry: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/brandsynsingenjor-anonym-rekrytering-vsa905-06-10-22/

 

Är du intresserad av brandsäkerhet? Eller av planering, styrning och utveckling av den? Om det låter lockande, kan du i så fall tänka dig att bli en del av vår arbetsgemenskap?

 

Österbottens räddningsverk söker en brandsynsingenjör.

 

Vi söker en person, som är engagerad, kunnig och ivrig att målmedvetet förbättra brandsäkerheten. Arbetet består i huvudsak av samarbete med våra intressentgrupper, dvs tillsyn i olika objekt, säkerhetskommunikation, kundbesök, möten, myndighetsträffar och planering. Arbetet förutsätter därför god förmåga att fungera självständigt och på eget initiativ, men även i tätt samarbete med både intressentgrupper och den egna arbetsgemenskapen.

 

Brandsynsingenjören fungerar som en del av det regionala expert- och utvecklingsteamet för förebyggande av olyckor och även i det nationella nätverksarbetet. För att lyckas i uppgiften bör du ha god kunskap gällande räddningsväsendet och de faktorer som påverkar säkerheten, eftersom du i denna uppgift leder, utvecklar och koordinerar räddningsverkets tillsynsarbete.

 

Brandsynsingenjören deltar även i räddningsverksamhetens uppgifter som jourhavande brandmästare och/eller jourhavande chef.

 

Behörighet som krävs: behörighet för befäl enligt Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 6 § 3 pt, samt minst klass B-körkort.

 

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

 

Vi värdesätter:
-erfarenhet inom olycksförebyggande arbete och tillsyn,
-erfarenhet av ledarskap inom räddningsväsendet,
-erfarenhet av utvecklingsuppgifter,
-goda ICT-kunskaper.

 

Prövotid är 3-6 månader.


Uppgiftsenlig lön är 3755,01 € / mån.

 

Sök före 23.9.2022 kl. 15.00

 

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och ge sitt samtycke till att en normal säkerhetsutredning inhämtas.

 

Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Chefen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt.

 

För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

 

Läs mer
http://www.vasa.fi

Det finns inga nyheter