Räddningsverksamhet

Räddningsverket ansvarar för de uppgifter som hör till räddningsverksamheten när en eldsvåda, någon annan olycka eller risk för en eldsvåda eller olycka kräver skyndsamma åtgärder för att skydda eller rädda människors liv eller hälsa, egendom eller miljö och åtgärderna inte kan vidtas på egen hand av den som drabbats av olyckan eller risken för den eller inte ankommer på någon annan myndighet eller organisation.

 

I räddningsverksamhet ingår

  • ta emot larm,
  • varna befolkningen,
  • avvärja överhängande olyckor,
  • skydda och rädda offer för olyckor samt människor, miljö och egendom som är i fara,
  • släcka eldsvådor och begränsa skador,
  • ha hand om ledning, kommunikation, underhåll och andra stödfunktioner i anslutning till de uppgifter som nämns i 1–5 punkten.

 

I aktionsberedskapen ingår personal, utrustning, material och fordon samt den tid som går efter larmet innan kombinationerna startar sin verksamhet. Alla dessa bör finnas på en sådan nivå där alla funktioner, som ingår i räddningsverksamhetens riskområden, kan förverkligas genast på ett effektivt sätt så att det motsvarar de kartlagda olycksfallsriskerna.

Räddningsverksamheten bör planeras och organiseras så att åtminstone de åtgärder som ingår i dagliga olyckor kan förverkligas genast och effektivt.

aktionsberedskapstid2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagliga olyckor:

  • Bränder som berör som högst en bostadslägenhet eller motsvarande objekt och det finns inga risker att branden sprider sig till en andra delar.
  • Olyckor som berör högst två skadade personer. Trafikolyckor där brandkåren är förberedd att ta loss människor som är fastklämda.
  • Begränsade kemikalie- eller oljeskador som inte direkt hotar att sprida sig och som går att stoppa eller begränsa med enkla åtgärder.
  • Olyckor vid vattenområden där ytbärgning räcker till och ingen dykutrustning behövs.

 

Personal som deltar i räddningsverksamheten kan ge sådan första hjälp som upprätthåller de viktigaste livsfunktionerna genom att återuppliva och stoppa stora blödningar.

 

Antal uppdrag enligt olyckstyp på Österbottens räddningsverks område 1.1.2012–31.12.2016.

Tehtavat 12 16 sve