Räddningsverket på social media

Österbottens räddningsverk finns på Facebook och Instagram. Syftet med dessa konton är att berätta om räddningsverkets verksamhet och dela med sig av bland annat upplysningsmaterial och aktuell information. Det är även möjligt att via webbplatsen fråga om saker i anknytning till räddningsverkets verksamhet, men svar utlovas inte direkt. Webbplatsen underhålls tidvis och det går inte att nå någon i realtid. Ifall ditt ärende är brådskande ber vi dig att ta kontakt via telefon eller e-post.

Räddningsverket vill genom social media upprätthålla växelverkan mellan allmänheten och räddningsmyndigheterna samt öka medborgarnas kunskap om saker som berör räddningsväsendet.  Räddningsverkets utsedda SOME-grupp och informationspersonal sköter om underhåll. På eventuella frågor som ställs på sidorna svarar alltid experter för ämnet i fråga. Med privata meddelanden kan man fråga och kommentera sådana saker som man inte vill att ska behandlas i den offentliga diskussionsspalten.

På grund av de egenskaper tjänsterna medför kan räddningsverket inte garantera skrivelsernas konfidentialitet, därför ska man inte skriva om saker i anknytning till integritetsskyddet ens i privata meddelanden.

 

Diskussionens regler

De webbansvariga följer med diskussionerna och svarar eventuellt också på en del av frågorna. Saker som hör till integritetsskyddet kommenteras aldrig i diskussionen. Diskussionsspalten är avsedd för frågor och kommentarer som berör räddningsverket, förbjudna ämnen är:

  • att skälla ut andra i diskussionsgruppen, beskyllningar, svordomar, rasism
  • hatfulla meddelanden riktade mot personer, organisationer eller språkgrupper
  • reklam och marknadsföring av varor och tjänster
  • politiska ställningstaganden 

 

Osakliga meddelanden avlägsnas. Den som skrivit meddelandet meddelas inte om att det avlägsnas.