27.06.2022 ‒ 19:01

Skogsbrand i Vörå

maastopalo
Terrängbrand
Adress:
Utsatta personer (antal):
, Inga skadade
Händelsebeskrivning:

Skogsbrand i Vörå, släckningsarbetet pågår. Branden är begränsat. Brandområdets storlek är cirka 10 hektar.

Deltagande stationer:
10 Vasa
40 Korsholm, Kvevlax
41 Korsholm, Smedsby
45 Korsholm, Skatila
50 Laihela
51 Vaasa, Lillkyrö
64 Nykarleby, Jeppo
65 Nykarleby, Munsala
66 Vörå
67 Vörä, Maxmo
68 Vörå, Särkimo
69 Vörå, Oravais
P20 Jourhavande chef
P30 Jourhavande brandmästare
Enheter från Södra Österbottens räddningsverk
Tilläggsuppgifter:
Från och med 20, tel. 04067222447