10.05.2023 ‒ 14:16

Terrängbrand

maastopalo
Terrängbrand
Adress:
Utsatta personer (antal):
, Inga skadade
Händelsebeskrivning:

Släckningsarbete på gång.

Deltagande stationer:
25 Larsmo, Bosund
31 Kronoby
P30 Jourhavande brandmästare
RP42 Päivystävä paloesimies
Enheter från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
Tilläggsuppgifter:
Kl. 15.00, 040 740 4040.