10.05.2023 ‒ 15:19

Oljeskada

Oljeskada
Adress:
Utsatta personer (antal):
, Inga skadade
Händelsebeskrivning:

Arbete på gång.

Deltagande stationer:
63 Nykarleby
69 Vörå, Oravais
P44 Päivystävä paloesimies
Tilläggsuppgifter:
Kl. 16.00, jourhavande brandförman 040 679 0688.