27.05.2023 ‒ 18:14

Rakennuspalo

rakennuspalo
Byggnadsbrand
Adress:
Utsatta personer (antal):
Händelsebeskrivning:

Deltagande stationer:
Tilläggsuppgifter:
Päivystävä palomestari 040 740 4040.