Olycksmeddelande

 • Naakka seinässä

  9.620:58

  Seurakuntatalon seinälaudoitus oli ottanut naakan kuristusotteeseen. Naakka tapasi kohtalonsa eikä siis selvinnyt tapahtuneesta hengissä.

  Läs mera

 • Räddning av människa

  2.608:19
 • Ihmisen pelastaminen

  2.608:18
 • Trafikolycka

  28.517:57
 • Liikennevälinepalo

  27.518:17
 • Rakennuspalo

  27.518:14
 • Trafikolycka

  21.513:27
 • Elstolpe brand, Vörå

  17.509:14

  En elstolpe fattade eld i Vöyri. När räddningstjänsten kom till platsen var branden redan släckt, och räddningstjänstens uppgift var att bekämpa skadorna. Olyckan kan orsaka störningar i eldistributionen, elbolaget kommer till platsen för att bedöma skadorna och rätta till situationen. Orsaken till branden är okänd.

  Läs mera

 • Markbrand

  11.517:27
 • Maastopalo

  11.517:25
 • Byggnadsbrand, Laihela

  11.517:05

  En byggnadsbrand har utbrutit i ett obebott egnahemshus i Leihela. Branden har därifrån spridits ti ett uthus och till terrängen samt tagit sig vidare till byggnader på granntomten. När räddningsverket kom till platsen var branden fullt utvecklad i alla dessa byggnader. Branden är nu begränsad till dessa byggnader och släckningsarbetet fortsätter på platsen.

  Läs mera

 • Terrängbrand i Vörå

  10.518:39

  Skogsbrand pågår vid Maxmovägen. Räddningsenheterna bekämpar branden i stenig terräng.

  Läs mera

 • Markbrand

  10.516:48

  Släckningsarbete på gång.

  Läs mera

 • Maastopalo

  10.516:46

  Sammutustyö käynnissä.

  Läs mera

 • Oljeskada

  10.515:19

  Arbete på gång.

  Läs mera

 • 10.515:19
 • Öljyvahinko

  10.515:14

  Työt käynnissä.

  Läs mera

 • Terrängbrand

  10.514:16

  Släckningsarbete på gång.

  Läs mera

 • Maastopalo

  10.514:15

  Sammutustyö käynnissä.

  Läs mera

 • Byggnadsbrand, Korsholm

  7.514:26

  Hetarbeten utfördes ut på gården till en tom byggnad. Den torra marken fattade eld och branden spred sig till byggnaden. Branden har släckts och släckningsröjningen har påbörjats. Släcknings- och röjningsarbeten kommer att pågå fram till cirka klockan 17.00.

  Läs mera

 • Terrängbrand, Laihela

  6.518:19

  Skräpbränning som spred sig med marken på grund av att vinden. Ett området på ungefär 100 m2. Förstahandsläckningen dämpade branden och brandkåren gjorde eftersläckningsarbete. Markbrandsvarningen är i kraft, förbjudet att göra upp eld.

  Läs mera

 • Byggnadsbrand, Nykarleby

  6.516:21

  Larmmeddelande att det kommer rök mellan taket och takfoten på värmekraftverkets råvarulager och lågor syns. När räddningstjänsten kommer till platsen är läget lugnt, det är lite rök och inga lågor syns. Räddningstjänsten börjar demontera vägg och tak och släcka branden. Längden på släckningsarbetet beräknas i detta skede vara 3 timmar.

  Läs mera

 • Vägtrafikolycka

  1.520:24

  En personbil som kört i dike, två passagerare. En av dem slapp själva ur bilen. Båda personerna fördes för vidareundersökningar till sjukhus.

  Läs mera

 • Liten brand

  1.503:12
 • Pieni tulipalo

  1.503:10
+