30.12.2022

Österbottens räddningsverkets nya kontaktinformation

Österbottens räddningsverk  inleder sin verksamhet som en del av Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.

Våra e-postadresser ändras till förnamn.efternamn@ovph.fi

Vår officiella e-postadress är i fortsättningen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi

Våra gamla e-postadresser förnamn.efternamn@vaasa.fi är annu delvis i bruk efter årsskiftet, men uppföljningen av dem är inte regelbunden.

Vi hoppas att ni  övergår till att använda våra nya e-postadresser.

 

https://osterbottensvalfard.fi/palvelumme/raddningsverket/

Gå till "Nyheter"