04.01.2023

Österbotten sräddningsverks faktureringsadress har ändrat

Österbotten sräddningsverks faktureringsadress har ändrat. Använd för fakturor som gälle rår 2023 förljande faktureringsadress:

Österbottens välfärdsområde

Österbottens räddningsverk

PL 101, 65101 Vasa

eller elektroniskt:

Nätfaktureringsadress: FI9420521800007669

Operator: NDEAFIHH

Gå till "Nyheter"