Landsomfattande räddningsväsendet

I början av år 2004 har de räddningsväsendets uppgifter som kommunerna tidigare ansvarat för förflyttats till det lokala räddningsväsendet. Kommunerna ansvarar dock fortfarande för släckvatten, uppbyggnad av befolkningsskydd och uppbyggnad och upprätthållande av kommunernas egna ledningscentraler under undantagsförhållanden.

  kartta20suomi

  • upprätthålla en organisation för räddningsväsendets uppgifter
  • sörja för upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet samt vara sakkunnig i frågor som gäller räddningsväsendet
  • sörja för de åtgärder som räddningsmyndigheterna skall vidta för att förebygga olyckor och begränsa skador samt sörja för brandsyn
  • sörja för de uppgifter som hör till räddningsverksamheten
  • för sitt eget vidkommande sörja för de uppgifter som hör till befolkningsskyddet och upprätthålla den nödvändiga beredskapen
  • samordna olika myndigheters och andra berörda instansers verksamhet inom räddningsväsendet
  • samt för sitt eget vidkommande sörja för personalutbildningen inom
    räddningsväsendet.