Trygghetstelefonverksamhet

Österbottens räddningsverk ordnar trygghetstelefon- service i Vasa, Närpes, Korsholm och Malax. Denna service är i största del inriktad för åldringar och handikappade personer och den möjliggör för sin del hemvård som alternativ för åldringar eller handikappade personer.

Genom att trycka på knappen, som sitter på ett armband, får man kontakt med mottagarcentralen, som enligt larminstruktioner ordnar den behövda hjälpen antingen med ambulans eller på andra sätt som står i larminstruktionerna.

Denna service kan fås via hemservice.

Kontaktuppgiter till kommunernas hemservice: