Förstavård och första insats

31.12.2021
Den preshospitala akutsjukvården övergår till Välfärdssamkommunen

Förändringen påverkar inte arrangemangen för prehospitala akutsjukvårdservicen vid årsskiftet. Ambulanser och första insats-enheterna kommer att betjäna från samma stationer och depåer som hittills.
Räddningsarbetare kompletterar grundvårdnivåns resurser i Vasa, Kvevlax, Oravais, Nykarleby och Malax brandstationer.
Den till akutsjukvården hörande första insatsen sköter räddningsverket om med sina räddningsarbetares och avtalsbrandkåristers beredskap, enligt avtal, från samma stationer och depåer som tidigare.
När Österbottens välfärdsområde påbörjar sin verksamhet från början av år 2023 så övergår även räddningsverkets övriga personal i sin helhet till samma arbetsgivare.

 

https://osterbottensvalfard.fi/vara-tjanster/jour-och-uppsokande-av-vard/akutvard/