Förstavård och första insats

Österbottens räddningsverk har avtal med Vasa sjukvårdsdistrikt om uppgifter på dess område som gäller förstavården samt ordnande av patienttransporter på ett så ändamålsenligt och ekonomiskt sätt som möjligt. Avtalet innehåller även förstadelvårdsverksamheten, dvs en verksamhet var brandkårsenheter hjälper förstavårdsenheterna.

Förstavård innebär i första hand vård utanför sjukhus. Målsättningen är att stabilisera och säkerställa den akut sjuka eller skadade patientens livsfunktioner på olycksplatsen samt vid behov tryggt transportera patienten till mottagande sjukhus eller annan dejoureringspunkt inom hälsovården.

Förstavårdservicen vid Österbottens räddningsverk är en självständig resultatenhet. Räddningsverkets första vårdsystem består av enheter med olika vårdberedskap (förstadelvårdsenheter, ambulanser på medikal grundnivå, ambulanser på vårdnivå). Användningen av de olika enheterna grundar sig på servicenivå och alarmeringsanvisning som är uppgjord tillsammans med sjukvårdsdistriktet. I enlighet med anvisningen sänder nödcentralen den mest närliggande och ändamålsenliga hjälpen till objektet.

Räddningsverkets förstavårdfordonspark består av tolv (12) ambulanser. Ambulansstationer finns i Vasa, Kvevlax, Laihela, Närpes, Malax, Kristinestad, Oravais, och Nykarleby. Med ovannämnda fordonspark genomför räddningsverkets enheter ca 17 000 uppdrag per år.

Förstavården utanför sjukhus har riksomfattande utvecklats enormt under  senare år och detta har även gett vår organisation nya utmaningar och krav.  Vi har strävat till att motse dessa genom att öka den yrkeskunniga personalen och personalfortbildningen. Personal i huvudsyssla inom första vården är ca 100 personer. Vid Österbottens räddningsverk led förstavårdstjänsterna av akutvårdsmästaren som till hjälp har tre stycken akutvårdsförmän.