Direktionen

Räddningsverket leds av räddningsdirektören som stöds av räddningsverkets ledningsgrupp. Räddningsdirektören lägger fram förslag till budget och mål för verksamheten för direktionen, som godkänner dem för egen del och för dem vidare till Vasa stadsfullmäktige för godkännande.

Direktionen för Österbottens räddningsverk 2021-2024

Vasa: Ville Hämäläinen, ordf. (ersättare Jarmo Salo)
Vasa: Heidi Svartsjö (ersättare Aija Ström)
Vasa: Juha Dahlbo (ersättare Leena Tulimaa)
Vasa: Karita Blom (ersättare Marko Kuusilehto)
Pedersöre: Joakim Lasén (ersättare Christine Sten)
Nykarleby: Elli Flén (ersättare Tobias Wik)
Vörå: Karita Ohlis (ersättare Sigfrid Hannus)
Laihela: Jussi Säilä vordf. (ersättare Hannele Viianen)
Korsholm: Rolf Sund (ersättare Emma Dahl)
Kaskö: Jarmo Tarkka (ersättare Daniel Lehtonen)
Malax: Carola Bengs-Lattunen (ersättare Sture Skinnar)
Korsnäs: Lars-Erik Nylund (ersättare Niclas Björkqvist)
Närpes: Kenneth Högbacka (ersättare Anette Snickars)
Kristinestad: Stina Lähteenmäki (ersättare Nicklas Pärus)