Österbottens räddningsverk

Österbottens räddningsverk grundades år 2004 och till Österbottens räddningsverk hör idag 12 kommuner fördelat på ett 220 km avlångt område. I detta område bor cirka 150 000 personer. År 2014 hade 48 % av invånarna finska som modersmål, 46 % hade svenska som modersmål och 6 % hade något annat som modersmål. Detta gör att vi strävar efter att ha god betjäning på båda de inhemska språken.

Energiteknologin (ca. 20% av hela landets export), metall- och skogsindustrin utgör grunden för industrin. Från ett område som är känt för sitt starka företagande finner man dessutom kunnande i växthusodling, pälsdjursindustri samt båtbyggande. Kvarkens skärgård är UNESCOs världsarvsobjekt, och landets första naturarvsobjekt (2006).

I vårt område finns idag 39 stycken brandstationer och -depåer. Detta är fördelat på:

  • En brandstation med bemanning dygnet runt (Vasa brandstation)
  • 22 stycken brandstationer med halvordinarie
  • 16 stycken frivilliga brandstationer


Totalt arbetar cirka 220 personer i Österbottens Räddningsverk i huvudsyssla och cirka 880 personer i bisyssla. För Österbottens räddningsverk är Vasa stad värdkommun.

Räddningsverket leds av räddningsdirektören som stöds av räddningsverkets ledningsgrupp. Räddningsdirektören lägger fram förslag till budget och mål för verksamheten för direktionen, som godkänner dem för egen del och för dem vidare till Vasa stadsfullmäktige för godkännande. Räddningsverket ser till att högklassiga och mångsidiga räddningstjänster och prehospitala akutsjukvårdstjänster tillhandahålls smidigt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – från hav till slätter och från landsbygd till städer.

Österbottens räddningsverks bokslut 2018

Kunnat pic swe2