13.01.2020

Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuosikatsaus 2019

 Kaikki tiedotteen tiedot perustuvat Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoon (PRONTO)Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelu tavoittaa ensimmäisellä yksiköllä kiireellisissä tehtävissä onnettomuuspaikan 8:03 minuutissa (8:20 / 2018). Avunsaantiaika kiireellisissä tehtävissä oli 15:15 (14:44 / 2018) koko alueella. Avunsaantiaika tarkoittaa aikaa, joka sisältää ajan hätäpuhelun vastaamisesta pelastustoiminnan aloittamiseen.

 

Suuronnettomuudeksi luokiteltiin onnettomuusvahinkojen osalta huhtikuussa Vöyrillä maatalousrakennuspalo ja elokuussa Pedersöressä tuotantorakennuspalo, paloissa ei ollut henkilövahinkoja.

 

Pelastustehtäviä (ml. ensivasteet 510 kpl:tta) oli 3 003, joka on noin 13 % enemmän kuin neljän (4) viime vuoden keskiarvo ja       n. 5 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Ensivasteen tehtävämäärä vuonna 2019 on 510, eli n. 4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.

 

Tulipalojen tarkastelun osalta rakennuspalojen lukumäärä on vuonna 2019 n. 25% enemmän ja muiden tulipalojen määrä on 32% enemmän kuin vuosien 2015-2018 keskiarvo. Rakennuspalovaarat ja liikennevälinepalot ovat edellisen vuoden tasolla verrattuna edellisien vuosien tasolla. Tulipalojen syttymissyihin ovat vaikuttaneet merkittävimmin ihmisen toiminta ja laitteiden/koneiden syttymät.

 

Liikenneonnettomuuksien määrä on edellisen vuoden tasolla. Vahingontorjuntatehtävät ovat parin viime vuoden aikana olleet merkittävässä kasvussa johtuen muutamista myrskyistä. Merkittävässä kasvussa on myös tehtävät, missä avustamme muita viranomaisia.

 

Palokuolemia ei Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella ollut. Onnettomuuksissa Pronton mukaan vuonna 2019 menehtyneiden määrä oli 15 henkilöä (15 hlöä vuonna 2018).

 

Rakennuksen käyttöturvallisuutta parantavien automaattisen paloilmoittimien paloilmoitusten määrä on 638 (vuosi 2018; 756), joista on käsitelty erheellisinä paloilmoituksina 575 kpl 54 kpl näistä ilmoituksista on aiheellisia. Paloilmoittimien antamien hälytysten kokonaismäärä on laskenut 5% 2015-2018 keskiarvoon verrattuna.

 

Vuonna 2019 pelastuslaitoksella tehtiin 5 010 onnettomuuksien ehkäisyn tehtäviin kuuluvaa toimenpidettä. Toimenpiteet ovat määräaikaiset palotarkastukset, muut palotarkastukset, asiakirjavalvonta, kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastukset ja päätökset, asiantuntijapalvelut sekä käsitellyt poistumisturvallisuusselvitykset.

 

Valistus ja neuvonta (turvallisuusviestintä) tilaisuuksia ja koulutuksia on ollut 205, joihin on arvioilta osallistunut 15 000 henkeä. Koulutuksilla ja tapahtumilla pyritään parantamaan kansalaisten valmiutta ymmärtämään onnettomuuksiin johtavia tekijöitä ja oman toiminnan merkitystä ennen pelastushenkilöstön paikalle tuloa. Sosiaalinen media on merkittävä turvallisuusviestintää tukeva viestikanava. Merkittävimpiä tapahtumia olivat alueemme kouluissa pidetyt arjen turvallisuus /paloturvallisuus sekä messuille ja markkinoille osallistuminen, alueellisia tilaisuuksia mm. Lasten liikenneturvallisuus kampanja, Vaasan paloasema 110-vuotta avoimet ovet. Lisäksi osallistuimme valtakunnallisiin turvallisuusviestinnän kampanjoihin: 112 päivä, Nou Hätä, Palontorjuntaviikko (Päivä paloasemalla), sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa yhteistyössä järjestettiin omatoimisen varautumisen koulutuksia (72h konsepti).

 

Lisätietoja:
Pelastusjohtaja Tero Mäki, puh 0400 767502
tai pelastuspäällikkö Krister Fogelberg, 040 8348448

 

 

 

Siirry "Uutiset"-sivulle