05.10.2020

Vaasan kaupunki hakee Palomestaria

Suomessa on alueellista 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat ympäri vuorokauden 24/7/365 turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Pohjanmaan pelastuslaitos toimii länsirannikolla 12 kunnan alueella, isäntäkuntanaan Vaasan kaupunki. Alueella annettavat palvelut tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Pelastuslaitoksella työskentelee noin 200 päätoimista työntekijää joista noin 100 toimii pelastustoimen lakisääteisissä tehtävissä ja 100 ensihoidon tehtävissä, joissa pelastuslaitos toimii palvelun tuottajana sairaanhoitopiirin ollessa vastuullinen järjestäjä. 

Palomestarin työ muodostuu monipuolisista tehtävistä pelastuslaitoksen toimialalla. Työ pitää operatiivisen johtamistyön lisäksi sisällään toimialaan liittyvää suunnittelu-, viranomaisvalvonta-, ja kehittämistyötä. Työtä tehdään yhteistyössä muun henkilöstön sekä muiden viranomaisten-, alueen yhteisöjen- ja asukkaiden kanssa. Pohjanmaan Pelastuslaitos tarjoaa mielenkiintoisen työympäristön ja mahdollisuuden olla mukana luomassa turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa.

Popela3
Hae tehtävää www.kuntarekry.fi

Hakuaika  5. - 21.10.2020

 

Siirry "Rekrytointi"-sivulle