30.09.2021

Pohjanmaan pelastuslaitos hakee palotarkastajaa

Suomessa on alueellista 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat ympäri vuorokauden 24/7/365 turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Pohjanmaan pelastuslaitos toimii länsirannikolla 12 kunnan alueella, isäntäkuntanaan Vaasan kaupunki. Alueella annettavat palvelut tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Pelastuslaitoksella työskentelee noin 200 päätoimista työntekijää joista noin 100 toimii pelastustoimen lakisääteisissä tehtävissä ja 100 ensihoidon tehtävissä, joissa pelastuslaitos toimii palvelun tuottajana sairaanhoitopiirin ollessa vastuullinen järjestäjä.

Palotarkastajan työ muodostuu monipuolisista tehtävistä pelastuslaitokselle kuuluvassa onnettomuuksien ehkäisytyössä. Palotarkastajan keskeisiä tehtäviä ovat valvontatehtävät kuten yritysten ja laitosten palotarkastukset, paloriskivalvonta sekä turvallisuusviestinnän tehtävät.

Palotarkastaja toimii pelastustoimen asiantuntijana maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Palotarkastaja työskentelee sekä itsenäisesti että yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Työ on yhteispeliä alueen muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Viran asemapaikkana on Närpiö. Viranhoito edellyttää kuitenkin liikkumista koko Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimialueella.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

 

Lue lisää: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/palotarkastaja-anonyymi-rekrytointi-vsa905-06-16-21/

Siirry "Rekrytointi"-sivulle