10.09.2019 ‒ 16:00

Ainetta veden pinnalla Laihialla Laihianjoessa

tarkistus varmistus
Tarkistus- / varmistustehtävä
Osoite:
Laihianjoki
Altistuneet henkilöt (lkm):
, Ei henkilövahinkoja
Tapahtuman kuvaus/alkutiedot:

Pelastuslaitos sai tänä aamuna klo 7.00 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan Laihianjoessa näkyy öljykalvo. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, joessa näkyi kohtalaisesti öljyltä vaikuttavaa ainetta. Pelastuslaitos on laittanut imeytyssukkia jokeen ja on tutkinut yhdessä Laihian kunnan ja ELY-keskuksen kanssa mahdollista aineen vuotokohtaa kuin itse ainetta. Lisäksi pelastuslaitos on tiedustellut RPAS-laitteella jokea ja selvittänyt missä ainetta on. Joessa olevan aineen selvittelyssä menee vielä muutamia päiviä. Laihian kunnan ympäristöviranomainen on ottanut aineesta näytteitä. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että aine ei ole öljypohjaista. Pelastuslaitos jatkaa myös torjuntatoimenpiteitä.

Osallistuneet asemapaikat:
50 Laihia
51 Vaasa, Vähäkyrö
52 Isokyrö
P30 Päivystävä palomestari
P44 Päivystävä paloesimies
Lisätietoja:
Pelastuslaitos tiedottaa aiheesta lisää, kun aine selviää. Lisätietoja päivystävä palomestari puh. 040 740 4040.