Turvapuhelintoiminta

Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa turvapuhelinpalvelua Vaasassa, Närpiössä, Mustasaaressa ja Maalahdessa. Turvapuhelintoiminta ei sisälly ensihoitopalveluun, vaan on erillistä tukipalvelutoimintaa.
Palvelu, joka on pääasiassa vanhuksille tai vammautuneille suunnattua, mahdollistaa omalta osaltaan vanhuksen tai vammautuneen kotihoidon mahdollisimman pitkään. Ranteeseen kiinnitetyn painikkeen avulla avun tarvitsija saa yhdellä napin painalluksella yhteyden palvelun vastaanottokeskukseen, joka hälytysohjeiden mukaan järjestää tarvittavan avun joko ambulanssilla tai ohjeen mukaan muilla keinoin.

Palvelun piiriin voi hakeutua kunnan kotipalvelun kautta.

 

Kuntien kotipalvelujen yhteystiedot: