Ensivaste

Ensivasteyksikön (ensiauttajayksikön) tarkoituksena on tavoittaa hätätilapotilas mahdollisimman nopeasti ja aloittaa tälle välittömät ensihoitotoimet (esimerkiksi peruselvytys ja defibrillaatio, ulkoisten verenvuotojen tyrehdyttäminen, tajuttoman asettaminen kylkiasentoon). Ensivastetoiminta tukee ensihoitopalvelun toimintaa.

Ensivasteyksikkö ei kuitenkaan koskaan korvaa ambulanssia, vaan sen tarkoituksena on antaa hätätilapotilaalle ensiapua ambulanssin saapumiseen saakka sekä avustaa ensihoitohenkilöstöä ambulanssin ollessa paikalla. Ensivastetoiminnan rooli korostuu haja-asutusalueilla, joissa ambulanssiverkko on harvempi. Ensivastetoiminnassa mukana olevia ei-terveydenhuollon henkilöitä kutsutaan ensiauttajiksi.

Ensiauttajalta edellytetään vähintään SPEK:n tai SPR:n ensivastetoimintaan suuntautuvaa koulutusta.