Pohjanmaan pelastuslaitos

Pohjanmaan pelastuslaitos perustettiin vuonna 2004 ja siihen kuuluu nykyään yksitoista kuntaa 220 kilometriä pitkällä alueella. Alueella asuu noin 150 000 henkilöä. Vuonna 2019 oli 47 %:lla äidinkielenä suomi, 46 %:lla ruotsi ja 7%:lla oli joku muu äidinkieli. Tavoitteenamme on tarjota hyvä palvelu molemmilla kotimaisilla kielillä.

Energiateknologia (noin 20 % koko maan viennistä), metalli- ja metsäteollisuus luovat pohjan teollisuudelle. Alueelta, joka tunnetaan voimakkaasta yrittäjyydestä, löytyy osaamista myös kasvituotannosta, turkisteollisuudesta sekä laivanrakennuksesta. Merenkurkun saaristo on osa UNESCO:n maailman-perintökohdetta ja maamme ensimmäinen luontoperintökohde (2006).

Alueellamme on nykyään 38 paloasemaa ja –varikkoa jaettuna seuraavasti:

  • Yksi asema on miehitettynä ympäri vuorokauden (Vaasan paloasema).
  • 21 kappaletta asemaa, jossa on puolivakinainen miehitys
  • 16 kappaletta asemaa vapaaehtoismiehityksellä

 

Valtioneuvosto on 29.8.2019 tehnyt päätöksen siirtää Isonkyrön kunta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen.
Lisäksi valtioneuvosto on 528 / 2020 päättänyt siirtää Isonkyrön kunnan Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen 1.1.2021 alkaen.


Pohjanmaan pelastuslaitoksella on työssä yhteensä noin 220 päätoimista henkilöä ja noin 880 sivutoimista henkilöä. Vaasan kaupunki toimii Pohjanmaan pelastuslaitoksen isäntäkuntana.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja tukenaan pelastuslaitoksen johtoryhmä. Pelastusjohtaja esittää talousarvion ja toiminnan tavoitteet johtokunnalle, joka hyväksyy ne osaltaan ja vie ne edelleen Vaasan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Pelastuslaitos pitää huolen siitä, että ylläpidetään korkeatasoisia ja monipuolisia pelastus- ja ensivastepalveluita joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa – mereltä lakeuksille ja maaseudulta kaupunkeihin.

 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuosikertomus 2020

 

 

kartta pohjanmaa2