Pohjanmaan pelastuslaitos

Pohjanmaan pelastuslaitos perustettiin vuonna 2004 ja siihen kuuluu nykyään kaksitoista kuntaa 220 kilometriä pitkällä alueella. Alueella asuu noin 150 000 henkilöä. Vuonna 2014 oli 48 %:lla äidinkielenä suomi, 46 %:lla ruotsi ja 6%:lla oli joku muu äidinkieli. Tavoitteenamme on tarjota hyvä palvelu molemmilla kotimaisilla kielillä.

Energiateknologia (noin 20 % koko maan viennistä), metalli- ja metsäteollisuus luovat pohjan teollisuudelle. Alueelta, joka tunnetaan voimakkaasta yrittäjyydestä, löytyy osaamista myös kasvituotannosta, turkisteollisuudesta sekä laivanrakennuksesta. Merenkurkun saaristo on osa UNESCO:n maailman-perintökohdetta ja maamme ensimmäinen luontoperintökohde (2006).

Alueellamme on nykyään 39 paloasemaa ja –varikkoa jaettuna seuraavasti:

  • Yksi asema on miehitettynä ympäri vuorokauden (Vaasan paloasema).
  • 22 kappaletta asemaa, jossa on puolivakinainen miehitys
  • 16 kappaletta asemaa vapaaehtoismiehityksellä


Pohjanmaan pelastuslaitoksella on työssä yhteensä noin 220 päätoimista henkilöä ja noin 880 sivutoimista henkilöä. Vaasan kaupunki toimii Pohjanmaan pelastuslaitoksen isäntäkuntana.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja tukenaan pelastuslaitoksen johtoryhmä. Pelastusjohtaja esittää talousarvion ja toiminnan tavoitteet johtokunnalle, joka hyväksyy ne osaltaan ja vie ne edelleen Vaasan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Pelastuslaitos pitää huolen siitä, että ylläpidetään korkeatasoisia ja monipuolisia pelastus- ja ensihoidollisia palveluita joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa – mereltä lakeuksille ja maaseudulta kaupunkeihin.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen tilinpäätös 2018