Varautuminen

Poikkeusoloihin varautuminen

Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja  siinä tarvittavista lisäresursseista huolehtiminen siten, että toiminta poikkeusolojen onnettomuus- ja tuhotilanteissa on tehokasta.

Pelastustoimen poikkeusolojen varautumisessa tärkeä osuus on väestönsuojelulla, jolla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista. Väestönsuojeluun kuuluu mm. poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, väestönsuojien rakentaminen, varautuminen evakuointeihin sekä johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät.  Väestönsuojelutehtäviä kuuluu pelastusviranomaisten lisäksi myös useille muille viranomaisille.

 

Videosarja väestönsuojista

Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) on julkaissut kolmiosaisen videosarjan liittyen väestönsuojien huoltoon, tiiveyskokeen tekemiseen sekä suojien käyttökuntoon saattamiseen. Sarja on toteutettu yhteistyössä pelastusliittojen ja pelastuslaitosten asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa.

 

Väestönsuojat ja vuosihuolto:

https://www.youtube.com/watch?v=K_FXk68cBTM

 

Väestönsuojat ja tiiveyskoe:

https://www.youtube.com/watch?v=rhTurT7q7r4

 

Väestönsuojien käyttöönotto:

https://www.youtube.com/watch?v=RQYbaBGinc4

 

Ohjeet lemmikkien omistajille väestönsuojelutilanteessa

Sisäministeriö on julkaissut ohjeet lemmikkien omistajille väestönsuojelutilanteessa. Voit lukea ohjeet alla olevasta linkistä.

Ohjeet lemmikkien omistajille väestönsuojelutilanteessa


Omatoiminen varautuminen

Omatoimisen varautumisen merkitys on myös poikkeusoloissa tärkeä. Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin  pelastustoimenpiteisiin,  joihin ne omatoimisesti kykenevät.


Omatoimisen varautumisen kursseja järjestävät mm. alueelliset pelastusalan  liitot sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).