Varautuminen

Poikkeusoloihin varautuminen

Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja  siinä tarvittavista lisäresursseita huolehtiminen siten, että toiminta poikkeusolojen onnettomuus- ja tuhotilanteissa on tehokasta.

Pelastustoimen poikkeusolojen varautumisessa tärkeä osuus on väestönsuojelulla, jolla tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista. Väestönsuojeluun kuuluu mm. poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus, väestönsuojien rakentaminen, varautuminen evakuointeihin sekä johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät.  Väestönsuojelutehtäviä kuuluu pelastusviranomaisten lisäksi myös useille muille viranomaisille.


Omatoiminen varautuminen

Omatoimisen varautumisen merkitys on myös poikkeusoloissa tärkeä. Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin  pelastustoimenpiteisiin,  joihin ne omatoimisesti kykenevät.


Omatoimisen varautumisen kursseja järjestävät mm. alueelliset pelastusalan  liitot sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).