Valvontatoimenpiteiden maksullisuus

Pelastuslain (379/2011) 96 §:n mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun  valvontatoimenpiteen suorittamisesta. 

Valvontatoimenpiteiden maksuista vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan ja haltijan keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi vuokrasopimus) mukaan haltija. Toimintaa rakennuksessa tai muussa valvottavassa kohteessa voi kuitenkin harjoittaa rakennuksen omistajan ja haltijan ohella myös muu oikeushenkilö toiminnanharjoittajana. Viimeksi mainitussa tilanteessa pelastuslaitos kohdistaa valvonnan toiminnanharjoittajaan ja perii tältä valvontatoimenpiteestä aiheutuvan maksun. Tunnistetietona käytetään yhteisön tai yrityksen osalta Y-tunnusta.

Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaisesti. Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt maksujen suuruuden.

Valvontamaksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta. Perusmaksu sisältää 2 tuntia (asuinrakennuksissa 1 tunti) kohteessa tehtyä tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit. Maksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.

 

Asuinrakennusten valvonta

Palauttamattoman pientalon paloturvallisuuden itsearvointilomakkeen perusteella suoritettavat palotarkastukset ovat maksullisia. Kts. Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi. Asiakkaan pyynnöstä suoritettavat ylimääräiset palotarkastukset ovat maksullisia. Muut pientalojen valvontatoimenpiteet ovat maksuttomia. Pelastussuunnitelmavelvollisten taloyhtiöiden yleinen palotarkastus on maksuton ja muut palotarkastukset maksullisia.

 

Yritys- ja laitoskohteiden valvonta 

Yritys- ja laitoskohteiden sekä yleisötilaisuuksien palotarkastukset ovat maksullisia.

Kaikki kemikaalivalvonnan toimenpiteet ovat maksullisia.

 

 

Laskuista reklamointi 

Laskusta voi reklamoida vapaamuotoisesti kirjallisesti suoraan Pohjanmaan pelastuslaitokselle.

Tiedostot:

pdf
Valvontamaksuhinnasto   pdf | 146 KB