Räjähteet ja ilotulitteet

Louhintaräjähteitä käytetään Suomessa kaivoksissa ja maanrakennustöissä kallion rikkomiseen. Myös ilotulitteet, hätäraketit ja ampuma-aseissa käytettävät patruunat luokitellaan räjähteisiin.

Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille, tämän vuoksi ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava tuotteen mukana tulevia käyttöohjeita. Käyttöpaikka valitaan siten, ettei aiheuteta vaaraa ihmisille tai rakennuksille. Tulitteita saa käyttää vain ulkona ja aukealla paikalla. Ilotulitteiden ampuminen esimerkiksi parvekkeelta tai väkijoukossa on ehdottomasti kiellettyä.

 

Ilotulitteiden käyttö muuna aikana kuin vuodenvaihteessa vaatii Valtioneuvoston asetuksen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) 63 § mukaisesti ilmoituksen pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen voit tehdä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella.

 

Jokainen ilotulite voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään holtittomasti ja ajattelemattomasti!

 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella ilotulitteiden käyttö on kielletty Kristiinankaupungin, Kaskisten, Vaasan ja Uudenkaarlepyyn keskusta-alueilla.

 

Ilotulitteiden kauppa

Ilotulitteiden ja vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvien muiden pyroteknisten välineiden (esim. ampuma-aseiden patruunat) varastoinnista kaupan yhteydessä tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Se on tehtävä vähintään yksi kuukausi ennen myynnin aloittamista. Ilmoitus on kertaluonteinen, eikä sitä tarvitse vuosittain uusia, jos toiminta jatkuu vuosittain samanlaisena.

Myyntipisteissä tulee olla paikalla TUKESin järjestämän kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan tentin suorittanut henkilö.

 

Varastointisäädökset

Räjähteiden vaarallisuusluokitus vaikuttaa varastoinnin vaatimuksiin. Myymälähuoneessa sijaitsevassa varastossa (kaapissa) saa varastoida ilotulitteita enintään 50 kg (netto). Lisäksi myymälärakennuksessa muualla kuin myymälätilassa olevissa omissa, erillisissä ja osastoiduissa varastosuojissa saa varastoida enintään 100 kg (netto) kussakin.

 

Säädöksissä ei ole rajattu näissä tiloissa olevien tuotteiden vaarallisuusluokkaa.

Säännösten mukaan myymälän pihamaalla saa varastoida lyhytaikaista tarvetta varten enintään 500 kg vaarallisuusluokan 1.4 tuotteita. Erityisjärjestelyin pihamaalla oleva ilotulitekontti voi kuitenkin olla turvallinen varastointitapa myös 1.3 vaarallisuusluokan tuotteille.

Tiedostot: