Räjähdysvaaralliset tilat ja ATEX

Mitä on ATEX?

ATEX koostuu oikeastaan kahdesta EU-direktiivistä nimeltään ATEX-direktiivi, joka käsittelee laitteistoja ja työympäristöjä alueilla jossa on räjähdysvaarallisten ainesosien riski. ATEX on lyhenne direktiivin ranskalaisesta nimestä, Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles. ATEX-direktiivi koskee sellaisia tuotantolaitoksia ja työpaikkoja, joissa palavat nesteet, kaasut tai pöly voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Pelastusviranomainen valvoo turvallisuutta räjähdysalttiissa tiloissa, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on pienimuotoista. Viimeisin versio ATEX-direktiivistä löytyy tästä.

 

ATEX-tilan kartoitus

Kun räjähdysriskiä kartoitetaan, on huomioitava seuraavaa:

  • Missä voi syntyä räjähdysalttiita ilmaseoksia?
  • Missä voi syntyä syttymislähteitä, kuinka suuri on riski, että ne sytyttävät ilmaseoksen.
  • Kuinka räjähdys voidaan eliminoida tai rajoittaa.
  • Laitteiden turvallisuuden arviointi ja käyttö ATEX-tiloissa.
  • Räjähdysturvadokumentin laatiminen.


HUOM! Turvallisuus paranee parhaiten estämällä vaarallisten ilmaseosten syntyminen; silloin ei myöskään tarvita räjähdysturvadokumenttia. Parasta räjähdysturvaa on pitää tilat puhtaina ja pölyttöminä.


Pienille ja keskisuurille yrityksille.

Pienille ja keskisuurille yrityksille on olemassa peruspaketti TUKESin kotisivuilla. Peruspaketti löytyy tästä.


Kouluille

Räjähdysturvadokumentti on laadittava työpaikoilla, joissa käsitellään sellaisia määriä palovaarallisia nesteitä, kaasua tai pölyä, että käsittely tavallisissa tuotantotilanteissa tai ennalta arvioitavissa toimintahäiriöissä tai –virheissä voi johtaa tilanteeseen, että räjähdysaltis ilmakehä syntyy. Koulujen puutyösaleista on tällainen räjähdysturvadokumentti laadittava (muistio). Katso alla olevaa asiakirjaa.

 

Haluatko lisää tietoa?

Tukesilla on tietoa ATEX:sta. Tiedot löytyvät TUKES:in sivuilta ja ATEX-oppaasta

 

Tiedostot:

pdf
Puutyöluokkien ATEX   pdf | 79 KB