Öljylämmitys

Öljysäiliön turvallinen käyttöikä voi vaihdella 10:stä 40:een vuoteen riippuen lähinnä asennustyön huolellisuudesta, maaperässä vallitsevista olosuhteista, syntyvästä veden ja sakan määrästä sekä säiliön teknisistä ominaisuuksista.

Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastuksessa määriteltynä ajankohtana. Tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, josta lähetetään kopio pelastusviranomaiselle. Tarkastuksia tekevillä liikkeillä pitää olla TUKESin lupa toiminnalle. 
Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet (Tukes rekisterit)

 

Öljylämmityslaitteistot

Öljylämmityslaitteistot (säiliö alle 200 m3) tulee tarkastuttaa pelastusviranomaisella uutta laitteistoa käyttöönotettaessa sekä milloin vanhaan laitteistoon on tehty oleellisia muutoksia. Oleellisista muutoksista on kyse silloin, kun

  • säiliön tilavuutta lisätään
  • uusitaan säiliö
  • putkisto uusitaan
  • poltin vaihdetaan suurempitehoiseen tai lukumäärää lisätään.

Asennustyöstä asennusliike antaa kirjallisen vakuutuksen työn tilaajalle ja pelastusviranomaiselle. Asennuksia saavat suorittaa TUKESin hyväksymät
liikkeet ja laitokset. Öljyalan Palvelukeskus Oy:n sivuilta löydät asennus- ja huoltoliikkeet.

 

Katso myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n sivut.