Maatila

Myös maataloudessa käytetään nykyään suuri määrä erilaisia kemikaaleja. Tyypillisiä maatilan onnettomuuksia ovat olleet maanpäällisten polttoainesäiliöiden ja olemassa olevien varastosäiliöiden vuodot. Maatilasäiliöt aiheuttivat Varo-rekisterin mukaan vuosina 2001-2009 yhteensä 152 onnettomuutta koko maassa.

Alla on ohje polttonesteiden varastointi, maatilan kemikaaliturvallisuusopas ja ammoniuminitraattiohje.