Alkusammutuskalusto

Alkusammutusvälineet valitaan toiminnan, käyttäjien ja tilojen tarpeet huomioiden. Tilojen koko ja muoto vaikuttavat sammutinten määrän tarpeeseen. Lisäksi valinnassa on syytä huomioida mm.
• sammutusaineen (sammute) soveltuvuus tiloissa harjoitettavaan toimintaan
• sammuttimien sammutusvaikutus (palo- ja teholuokat)
• sammuttimien soveltuvuus tilojen sää- ja ympäristöolosuhteisiin (mm. lämpötila, kosteus, tärinä)
• ilkivaltaisen käytön mahdollisuus, sen ennalta ehkäisy ja siitä aiheutuvien vahinkojen vähentäminen.