Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on turvata ihmisten pelastautuminen pitämällä poistumisreittejä savuttomina, helpottaa pelastushenkilöstön pelastus- ja sammutustyötä sekä vähentää savun aiheuttamia palovahinkoja. Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltuva riittävä mahdollisuus savunpoistoon (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017).

Ohjeet

Tukes: Savunpoistolaitteet

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto: RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito