Savuhormit

Savuhormeja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017.  Savupiipun turvajärjestelyt on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten käyttöturvallisuudesta 1007/2017.

 

Savupiipun suunnittelu ja mitoitus

Savuhormi suunnitellaan ja mitoitetaan siihen liitettävän tulisijan ja polttoaineen perusteella siten, että saavutetaan riittävä veto, paloturvallisuus, käyttöikä ja lujuus. Tulisijasta ja hormista muodostetaan toimiva kokonaisuus.

Savuhormi tehdään siten että se on koko mitaltaan tarkastettava lukuun ottamatta sen vähäisiä osia, kuten välipohjan kohtia, kapeita tulisijan ja hormin välisiä rakoja sekä lisäeristettyjä kohtia.

  

 Savupiipun korkeus

Savupiippu ulotetaan vesikaton yläpuolelle niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto.

Paloturvallisuusvaatimusten mukaan pääsääntönä on, että piippu yltää vähintään 0.8 m lapetason yläpuolelle.

 

Savuhormin nuohous

Savuhormit ja tulisijat nuohotaan pelastuslain 379/2011 mukaisesti.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

 

Savuhormin kelpoisuuden toteaminen

Nuohooja suorittaa tarvittaessa tiiveyskokeen, tarkastaa savupiipun kunnon ja suojaetäisyyden palavatarvikkeisiin rakennusosiin nähden. Nuohooja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan savuhormin kunnosta.

 

 

Tiedostot: