Savuhormit

Savuhormeja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017.  Savupiipun turvajärjestelyt on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten käyttöturvallisuudesta 1007/2017.

 

Savupiipun suunnittelu ja mitoitus

Savuhormi suunnitellaan ja mitoitetaan siihen liitettävän tulisijan ja polttoaineen perusteella siten, että saavutetaan riittävä veto, paloturvallisuus, käyttöikä ja lujuus. Tulisijasta ja hormista muodostetaan toimiva kokonaisuus.

Savuhormi tehdään siten että se on koko mitaltaan tarkastettava lukuun ottamatta sen vähäisiä osia, kuten välipohjan kohtia, kapeita tulisijan ja hormin välisiä rakoja sekä lisäeristettyjä kohtia.

 

Pintalämpötilat ja suojaetäisyydet

 Rakennuksen sisäpuolella sijaitsevan savuhormin vapaan ulkopinnan lämpötila saa olla enintään + 80ºC hormin yhdistetyn tulisijan jatkuvalla maksimiteholla. Korkeampia hormin ulkopinnan lämpötilaoja sallitaan vain saunan löylyhuoneessa. Palavatarvikkeiset rakennusosat sijoitetaan niin etäälle savuhormin ulkopinnasta, ettei niiden lämpötila voi nousta yli +80ºC. Mikäli ei laskelmien avulla tai muulla tavoin muuta osoiteta, katsotaan, että palavatarvikkeisten rakennus-osien lämpötila ei nouse yli +80ºC, kun ne sijoitetaan vähintään 100 mm:n etäisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Palavatarvikkeisen rakennusosan, kuten ylä- ja välipohjan, läpimenokohtaan asennetaan lisäksi 100 mm:n paksu kerros palamatonta, lämpöä eristettävä rakennustarviketta.

Palavatarvikkeiset rakennusosat voidaan ulottaa kiinni vähintään 230 mm paksun muuratun savuhormin ulkopintaan.

Vesikaton ruodelaudoituksen, lattialaudoituksen, välipohjan alapinnan tms. palavatarvikkeisen verhouksen reuna voidaan ulottaa savuhormin ulkokuoren ulkopintaan, mikäli laudoituksen tai verhouksen paksuus on enintään 30 mm. Samoin voidaan enintään 150 mm korkeat jalka- ja kattolistat asentaa savuhormin ulkokuoren ulkopintaan.

Tehdasvalmisteisien savuhormien suojaetäisyydet selviävät valmistajan asennusohjeista.

 

 Savupiipun korkeus

Savupiippu ulotetaan vesikaton yläpuolelle niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto.

Paloturvallisuusvaatimusten mukaan pääsääntönä on, että piippu yltää vähintään 0.8 m lapetason yläpuolelle.

 

Savuhormin nuohous

Savuhormit ja tulisijat nuohotaan pelastuslain 379/2011 mukaisesti.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

 

Savuhormin kelpoisuuden toteaminen

Nuohooja suorittaa tarvittaessa tiiveyskokeen, tarkastaa savupiipun kunnon ja suojaetäisyyden palavatarvikkeisiin rakennusosiin nähden. Nuohooja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan savuhormin kunnosta.

 

 

Tiedostot: