Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota hälytysajoneuvojen on suunniteltu käyttävän hätätilanteessa. pelastustie
Pelastustien merkitsemisellä pyritään varmistamaan, että hälytysajoneuvot pääsevät aina onnettomuuden sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja, eikä asettaa muutakaan estettä (kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää). Pelastusteiden merkitsemisellä opastetaan asukkaita tai kiinteistössä vierailevia henkilöitä asianmukaiseen pysäköintiin  (pihalle väärin pysäköidyt autot voi saada valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä).  Lisäksi pelastusteiden merkitseminen helpottaa hälytysajoneuvojen reitin valintaa.

Asetuksen mukaan pelastustie merkitään liikennemerkin lisäkilvellä tai erillisenä pelastustiekilvellä silloin, kun pelastustie on merkitty kyseessä olevan rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan (asemapiirrokseen).

Pelastustieasioissa neuvoja saa pelastusviranomaiselta.

Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä (30.12.2003)

HIKLU Pelastustien suunnittelu- ja toteutusohje