Palovaroitin

Palovaroitin on laite, jota käytetään alkavan palon havaitsemiseen ja siitä hälyttämiseen. Palovaroitin on joko paristo- tai akkukäyttöinen. Se voi saada virran myös sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla. Markkinoilla löytyy erilaisia tyyppejä ja valmistajia.

Asunnon jokainen kerros tulee varustaa vähintään yhdellä palovaroittimella. Suositeltavaa on että makuuhuoneet sekä niistä ulos johtavat reitit varustetaan palovaroittimilla.

Erityisryhmille parhaiten soveltuvista palovaroittimista ja palovaroittimien sijoituksesta saa tarvittaessa lisätietoja pelastusviranomaiselta tai Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä (SPEK).

 

Asetus palovaroittimista

Myytävien palovaroittimien tulee täyttää SFS - EN 14604 palovaroitinstandardin vaatimukset. Tuotteiden tulee olla CE -merkittyjä palovaroitinstandardissa mainituin tiedoin. Näitä tietoja ovat mm. valmistuspäivämäärä tai eränumero ja valmistajan suosittelema palovaroittimen uusimisajankohta. Palovaroittimen mukana on toimitettava kirjalliset käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ohjeissa on oltava tiedot palovaroittimen asianmukaisesta sijoittamisesta, asennuksesta, kunnossapidosta, testauksesta ja  hävittämisestä.

Sisäministeriö on antanut asetuksen palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009). Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m² kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Majoitus- ja hoitolaitosten majoitushuoneiden lisäksi myös yleiset tilat tulee varustaa palovaroittimella alkavaa 60 m² kohden. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella. Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Näin asukkaille jää aikaa poistua turvallisesti asunnosta. 

Sähköverkkoon kytketyt uudisasunnot ja kaikki päivähoitolaitokset, joihin on haettu rakennuslupaa 1.2.2009 jälkeen, tulee varustaa sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta.

Lisätietoa

Lisätietoa löytyy Tukesin kotisivulta.