Paloluokat

Luokitus

Paloluokitusjärjestelmiä ovat rakennusosien palonkestävyysluokitus ja rakennustarvikkeiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitus.

Kukin EU:n jäsenvaltion on huolehdittava paloturvallisuudesta omalla alueellaan. Asia hoidetaan kansallisilla palomääräyksillä, joiden turvallisuustaso myös päätetään kansallisesti. Yhteisten luokitusjärjestelmien käytön tärkeä peruste on kaupan esteiden poistaminen.

 

Hyväksyntä

Rakentamiseen käytettävä tuote, rakennustarvike ja rakennusosa todetaan rakentamisesta annettujen määräysten mukaisesti joko

  • CE-merkinnällä
  • ympäristöministeriön tyyppihyväksynnällä STF
  • ratkaisun ohjeenmukaisuuden perusteella
  • varmennetulla käyttöselosteella
  • rakennusvalvontaviranomaisen rakennupaikkakohtaisen hyväksynnällä

 

Rakennustarvikkeet

Uusissa euroluokissa rakennustuotteet jaetaan seitsemään pääluokkaan, joiden merkinnät ovat A1, A2, B, C, D, E ja F. Näistä A1-luokkaan kuuluva tuote ei myötävaikuta lainkaan palamiseen ja F-luokan tuote ei joko täytä E-luokalle asetettuja vaatimuksia tai sen palo-omaisuuksia ei tunneta.

Pääluokkien A1-F lisäksi käytetään luokissa A2-D lisämääreitä s1, s2 ja s3, jotka koskevat tuotteen savunmuodostusominaisuuksia sekä lisämääreitä d0, d1 ja d2, jotka koskevat palavien pisaroiden muodostamista.

 

Rakennusosat

Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa.

Rakennusosien kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä:
R Kantavuus
E Tiiviys
I Eristävyys

Merkintöjen R, REI, RE, EI tai E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120,180 tai 240.

Merkintää voidaan täydentää tunnuksella M iskunkestävyys.

 

Eräiden rakennustarvikkeiden paloluokitus

 

A1-luokka
Kiviaineet
Teräs
Luja levy
Alumiini
Lasi

A2-s1,d0  tai B-s1,d0
Kipsilevy
Vuorivilla
Lasivilla
Korkeapainelaminaatti IKI- FA

C-s2, d1
Alkydispaklattu lastulevy
Korkeapainelaminaatti IKI
Melaminipinnoitettu lastulevy
Paperitapetti kipsilevyllä

D-s2, d2
Rakennuspuutavara
Kuitulevy
Vaneri 3mm

E-s1,d0
Lakattu puu
Huokoinen puukuitulevy

F
Muovi
Paperi